Geriatrie fysiotherapie

Bennie Leasa

Wat is geriatrie?

Een ander woord voor geriatrie is ouderengeneeskunde. Geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen, zoals:

  • Onverklaarbare achteruitgang in het functioneren
  • Loopstoornissen en vallen
  • Geheugenproblemen en verwardheid
  • Stemmingsproblemen
  • Problemen door het gebruik van meerdere medicijnen
  • Continentieproblemen
  • Voedingsproblemen
  • En een combinatie van bovengenoemde problemen

Door deze problemen wordt het zelfstandig functioneren vaak bedreigd. In de geriatrie heeft men aandacht voor de belastbaarheid, het behoud van zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. Het beoogde effect is dat patiënten hierdoor langer in staat zijn in de vertrouwde woonomgeving te verblijven, op een voor hen acceptabele manier.

Voor wie is geriatriefysiotherapie bedoeld?

Mensen die ouder worden en minder makkelijk bewegen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook op patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup, de verschijnselen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bij een algemeen of sportfysiotherapeut terecht komen.

Wat doet een geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang in mobiliteit en zelfstandigheid. Tot het werk van een geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, vallen de behandelingen in veel gevallen binnen de dekking van de basisverzekering.

Bennie Leasa is gespecialiseerd in behandelen en begeleiden van ouderen.