Kinderfysiotherapie

  John Langen

Spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening van zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaringen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend is. Problemen in het functioneren van het bewegen kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind en daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend is.

John Langen werkt in onze praktijk als gediplomeerd kinderfysiotherapeut.
Hij onderhoudt contacten met ouders, consultatiebureau’s, huisartsen, kinderartsen, schoolartsen en onderwijskrachten.
John staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van het NVFK.

Kinderfysiotherapie behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar, voorbeelden van behandelindicaties zijn:

– Motorische ontwikkelingsachterstand
– Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, scheef of afgeplat hoofdje
– Gespannen of te actieve baby, baby met strekneiging
– Slappe en/of te rustige baby
– Kind met opvallende motoriek (b.v. billenschuiver of tenenloper)
– Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloed
– Afwijkend looppatroon
– Orthopedische en neurologische problematiek
– Sensomotorische problemen
– Schrijfproblemen, moeite met fijne motoriek
– Moeite met gymles en/of buitenspelen
– Houdingsafwijkingen
– Sportletsels
– Ademhalingsproblematiek
– Motorische problemen bij pervasieve ontwikkelingsstoornissen (zoals PDD-NOS en Asperger)
– Syndromen ( o.a. syndroom van Down)

Fitkids

Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.
In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Voor wie

Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, reuma, autisme of aangeboren hartafwijkingen mee.

Doel van Fitkids

In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl.