Onze specialisaties

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen. Dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen; manueel therapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, bekkenfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van o.m. psychosomatiek, lymfologie, hart- en vaatziekten.

De erkende verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op b.v. lymfologie staat vermeld in het aantekeningenregister.

Binnen ons team zijn de volgende erkende fysiotherapeutische specialisaties en verbijzonderingen vertegenwoordigd.

Naast bovengenoemde fysiotherapeutische specialisaties zijn de volgende disciplines binnen ons team beschikbaar;

In de linker kolom  onder “specialisaties” en ”disciplines” vindt u hierover uitgebreide informatie