Sportfysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie?

Heeft u een sportblessure opgelopen of is er een andere reden waardoor u niet meer kunt sporten, dan kunt u voor advies en/of behandeling
terecht bij de sportfysiotherapeut. Een sportfysiotherapeut analyseert de blessure en de sport en maakt samen met u een trainingsprogramma of revalidatieprogramma op maat. Zo wordt u begeleid om uw sportactiviteiten weer te hervatten.

Waarom sportfysiotherapie?

Een sportfysiotherapeut heeft kennis van wat er in de sport gebeurt en hoe een blessure kan ontstaan. De sportfysiotherapeut weet hoe graag u weer snel aan het sporten bent en houdt rekening met dit doel. Dit wordt gedaan aan de hand van een op maat gemaakt revalidatieprogramma dat afgestemd wordt op uw mogelijkheden en op de sport die u beoefent.

Voor welke klachten of vragen kunt u terecht bij de sportfysiotherapeut?

  • Sportblessures
  • Andere klachten waardoor u uw sport niet meer kunt beoefenen
  • Blessurepreventie advies
  • Advies voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • EHBSO  (eerste hulp bij sportongevallen)
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • Revalideren na een operatie

De behandeling:

Tijdens de eerste behandeling zal de sportfysiotherapeut in een gesprek met u de klachten inventariseren. Hierna zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden waarbij niet alleen gekeken wordt naar de klacht op zich, maar ook naar de ontstaanswijze en andere zaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de klacht.
Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en een prognose  gemaakt. Er zijn verschillende behandelmethodes mogelijk die de sportfysiotherapeut met u zal bespreken. U moet daarbij denken aan ondermeer: een revalidatie- of trainingsprogramma, medical taping, mobilisatietechnieken en het gebruik van braces. Indien nodig vindt er overleg plaats met huisarts, specialist en/of trainer. Op deze manier wordt er gewerkt aan een optimaal herstel.